το καημένο το κορίτσι via George Le Nonce

Διάβασα πολλά σχετικά με την Βούλα Παπαχρήστου, είπα να γράψω κι εγώ κάτι, αλλά δεν πρόλαβα. Ωστόσο, βρήκα κάτι το οποίο με καλύπτει απόλυτα [κι ας είναι σε πολυτονικό]. Δομημένος λόγος, συγκεκριμένα σημεία, χωρίς βερμπαλισμούς & συναισθηματικές υστερίες.

Αντιγράφω [και προσυπογράφω] από εδώ:

Ἡ ἀθλήτρια Βούλα Παπαχρήστου ἀποκλείστηκε χθὲς τὸ ἀπόγευμα ἀπὸ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες τοῦ Λονδίνου μὲ ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς ἐπειδὴ ἔκανε δηλώσεις «που αντίκεινται στις αξίες και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού». Οἱ ἐν λόγῳ δηλώσεις εἶναι τὸ ἑξῆς τουήτ:

Ἀκολούθησε  ἀπὸ χθὲς τὸ βράδυ θύελλα σχολίων στὰ social media σχετικὰ μὲ τὴν ἀθλήτρια καὶ τὴν ἀπόφαση τῆς ὀλυμπιακῆς ἐπιτροπῆς.

Προσωπικά, δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν οἱ ἀπόψεις τῶν ὁμοϊδεατῶν τῆς ἀθλήτριας ρατσιστῶν καὶ φασιστῶν. Μὲ ἔβαλαν σὲ σκέψεις, ὅμως, οἱ ἀντιρρήσεις κάποιων ἀνθρώπων ποὺ ἐκτιμῶ, ἢ ποὺ τέλος πάντων δὲν σιχαίνομαι. Καὶ αὐτὲς θέλω νὰ σχολιάσω.

«Μὰ ποῦ βλέπετε τὸ ρατσισμὸ στὸ τουὴτ αὐτό; Ἐντάξει, μπορεῖ νὰ εἶναι κακόγουστο, ἀλλὰ ρατσιστικὸ γιατί;»

Πράγματι, τὸ ἀνεκδοτάκι τῆς Παπαχρήστου δὲν λέει σαφῶς ὅτι οἱ Ἀφρικανοὶ εἶναι κατώτεροι, μιαροί, καὶ τὰ τέτοια, διότι δὲν λειτουργοῦν ἔτσι τὰ ἀνεκδοτάκια· λειτουργοῦν μὲ πιὸ ἔμμεσους τρόπους καὶ στηρίζονται σὲ κάποιες προϋποθέσεις ποὺ τὰ καθιστοῦν « ἀστεῖα ». Τὸ συγκεκριμένο λειτουργεῖ μὲ βάση τὶς ἑξῆς προϋποθέσεις:

  • δέχεται ὅτι οἰ Ἀφρικανοὶ στὴν Ἑλλάδα εἶναι πολλοί, περισσότεροι ἀπὸ ὅσους θὰ θέλαμε ἢ θὰ ἔπρεπε («τόσους Ἀφρικανοὺς»)
  • συνδέει τὸν τόπο προέλευσης τῶν «Ἀφρικανῶν στὴν Ἑλλάδα» μὲ μία ἐπικίνδυνη ἀσθένεια, ἡ ὁποία βεβαίως δὲν ἀπαντᾶ, ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες, ἀποκλειστικὰ στὴν Ἀφρική
  • θεωρεῖ φυσιολογικὸ οἱ Ἀφρικανοὶ νὰ νοσοῦν – πρόκειται γιὰ «σπιτικὸ φαγητό» τῶν ἰοφόρων κουνουπιῶν
Ἑπομένως, ἐνισχύει καὶ διαδίδει τὸ ρατσιστικὸ στερεότυπο ὅτι οἱ Ἀφρικανοὶ εἶναι ρυπαροὶ φορεῖς ἀσθενειῶν καὶ ὅτι τοὺς ἀξίζει ἠ νόσος « τους ».

«Εἶναι ὑπερβολικὲς οἱ ἀντιδράσεις. Μᾶς ἔχει φάει ἡ πολιτικὴ ὀρθότητα.»

Δὲν εἶναι θέμα πολιτικῆς ὀρθότητας. Ὁ ρατσισμὸς κατὰ κανόνα παρεισφρέει στὴν καθημερινὴ ὁμιλία, δημιουργεῖ ψευδὴ συνείδηση καὶ ἔτσι ἀναπαράγεται καὶ διαβρώνει ὅλο καὶ περισσότερο. Ὅσο πιὸ πολὺ γελάει κανεὶς μὲ τὰ ρατσιστικὰ ἀνεκδοτάκια τόσο πιὸ ἐπικίνδυνα εἶναι τὰ ἐν λόγῳ ἀνεκδοτάκια, διότι ἐκμαιεύοντας θετική, ἐν προκειμένῳ ἱλαρή, ἀντίδραση ἀπὸ τοὺς δέκτες τους πετυχαίνουν τὴν ἀναπαραγωγή τους ὣς τὸ σημεῖο ποὺ ἀποενοχοποιοῦνται. Καὶ ἡ ἀποενοχοποίηση τοῦ ρατσισμοῦ εἶναι ἡ ἐπιβολή του.

Ὅσοι θεωροῦν τὸ ἀνεκδοτάκι ἀστεῖο, ἂς δοκιμάσουν νὰ τὸ παραφράσουν βάζοντας στὴ θέση τῶν Ἀφρικανῶν δυτικοευρωπαίους ἀποικιοκράτες, οἱ ὁποῖοι, στὸ κάτω κάτω, βρίσκονταν καὶ αὐτοὶ στὶς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς ὅταν πρωτοεμφανίσθηκε ὁ ἰός. Τὸ ἀστεῖο γίνεται λιγότερο ἀστεῖο, διότι τὸ ὑπόστρωμά του εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀποδοχὴ τῆς ρατσιστικῆς προϋπόθεσης ὅτι οἱ γηγενεῖς  Ἀφρικανοὶ εἶναι κατώτεροι καὶ τοὺς ἀξίζει νὰ παθαίνουνε ὅλες αὐτὲς τὶς ἀρρώστιες.

«Μὰ εἶναι ἀνώριμη/ἀμόρφωτη/σαχλοκούδουνο. Δὲν τὸ ἐννοοῦσε, δὲν κατάλαβε τί ἔλεγε.»

Αὐτὴ τὴν ἀντίρρηση θὰ ἤθελα πολὺ νὰ μπορῶ νὰ τὴν δεχθῶ. Θὰ ἤθελα νὰ μπορέσω νὰ πῶ κι ἐγὼ ὅτι δὲν εἶναι ρατσίστρια ἡ ἐν λόγῳ ἀθλήτρια, ὅτι ἦταν μία ἄτυχη στιγμή, ὅτι βλακωδῶς ἀναπαρήγαγε ἕνα ρατσιστικὸ ἀνεκδοτάκι χωρὶς νὰ καταλάβει τί κάνει. Δυστυχῶς, δὲν εἶναι ἔτσι. Τὸ ἀνεκδοτάκι εἶναι συνεπὲς πρὸς τὴν στάση καὶ τὶς ἀπόψεις της. Ἂν καὶ φρόντισε νὰ σβήσει ἀπὸ τὸ twitter της διάφορα χρυσαυγίτικα ποὺ ρητουήταρε, ἡ Παπαχρήστου δὲν θεώρησε ὅτι τὸ παρακάτω εἶναι ἐπίσης μεμπτό, καὶ μέχρι σήμερα τὸ πρωὶ τοὐλάχιστον ἐξακολουθοῦσε νὰ προωθεῖ τὸ βιντεάκι μὲ τὸν εὔγλωττο τίτλο «gama ton koloTourko», τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται στὸν λογαριασμό της ἀμέσως μετὰ τὸ ἀφρικανικὸ ἀνέκδοτο:

Ἐξακολουθεῖ ἐπίσης νὰ δηλώνει μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο τὴν ἄποψη καὶ τὶς προθέσεις της γιὰ τοὺς κάθε εἴδους «εἰσβολεῖς»:

5_intruders_tweet

Ἐνῶ γιὰ ὅσους δὲν κατάλαβαν, ὑπάρχει καὶ πιὸ σαφὲς ἐποπτικὸ ὑλικὸ στὸ διδακτικὸ τουητολόγιό της:

4_gun_tweet

Δυστυχῶς, λοιπόν, δὲν πρόκειται γιὰ ἀθῶο, ἄτυχο, ἀνώριμο σαχλοκούδουνο. Ἡ κυρία Παπαχρήστου σταθερὰ ἐκφράζει στὰ social media φασιστικὲς καὶ ρατσιστικὲς ἀπόψεις καὶ τὸ ἀνεκδοτάκι της εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ταιριάζει μὲ τὸ ἐν γένει ὕφος καὶ τὴν ἐν γένει στάση της ἀπέναντι στὰ πράγματα. Δὲν ἦταν κακὴ στιγμή, ἦταν συνηθισμένη στιγμή.

«Εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ περιορίζεται ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης. Εἶναι φασιστικό.»

Ἂς ποῦμε ὅτι ξεχνᾶμε πὼς ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης ποὺ ἐπικαλεῖται αὐτὴ  ἡ ἀντίρρηση περιλαμβάνει προτροπὲς τύπου «γάμα τὸν Κωλότουρκο» καὶ φωτογραφίες χρυσαυγίτικων περιστρόφων. Ἂς ποῦμε ὅτι ξεχνᾶμε ὅτι ἔχουμε πρὸ πολλοῦ περάσει τὸ στάδιο ὅπου ἁπλῶς ἐκφράζουν ἀπόψεις οἱ ρατσιστὲς καὶ πὼς δὲν βλέπουμε ὅτι οἱ χρυσαυγίτες μαχαιρώνουν μετανάστες στοὺς δρόμους. Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἡ κυρία Παπαχρήστου δὲν εἶναι ὁπαδὸς τῆς χρυσῆς αὐγῆς καὶ ὅτι ἁπλῶς λέει τὴ ρατσιστικὴ ἄποψή της ἢ ἁπλῶς ἀναπαράγει τὰ ρατσιστικὰ ἀστειάκια ἄλλων. Ἂς ξεχάσουμε ἐπίσης τὴ δική μας πολιτικὴ καὶ ἰδεολογικὴ στάση.

Ἀκόμη καὶ ἔτσι, ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς ὅρους τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας, καμμία κυρία Παπαχρήστου δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ προωθεῖ ρατσιστικὲς ἰδέες. Αὐτὸ δὲν τὸ λέει κανεὶς ὄψιμος ὑποστηρικτὴς τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, τὸ λένε οἱ διεθνεῖς συνθῆκες ποὺ ἔχουν συνυπογράψει ὅλες οἱ «πολιτισμένες» χῶρες ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960 ἤδη.

Οἱ κομψὲς διατυπώσεις «ἐλευθερία ἔκφρασης», «ἐλευθερία γνώμης», «δικαίωμα στὴν ἐλεύθερη ἔκφραση» δὲν ἰσχύουν στὴν προκειμένη περίπτωση. Δὲν εἶναι ἐλευθερία, οὔτε δικαίωμα ὁ ρατσισμός, εἶναι παράνομη καὶ ἐγκληματικὴ συμπεριφορά. Παρ’ὅλα αὐτά, κακῶς σκίζετε τὰ καλσόν σας οἱ νεοφιλελεύθερες: ἡ Παπαχρήστου δὲν διώχθηκε ποινικά: ἀπεβλήθη ἀπὸ τὴν ὀλυμπιακὴ ἀποστολὴ ἁπλῶς, σύμφωνα μὲ τοὺς ἰσχύοντες κανόνες.

«Ἐντάξει, ἦταν λάθος της. Ἀλλὰ ἡ τιμωρία εἶναι ὑπερβολικὴ καὶ ἄδικη.»

Στὴν πραγματικότητα, ἡ Παπαχρήστου δὲν ἔχει τιμωρηθεῖ. Ἔχει παραπεμφθεῖ ἀπὸ τὸ ΔΣ τοῦ ΣΕΓΑΣ στἠν Δικαστικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ὁμοσπονδίας, ἡ ὁποία θὰ ἀποφασίσει τὴν τιμωρία της. Ἔχει, ὅμως,  ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὴν Ὀλυμπιακὴ ὁμάδα ἐφόσον παρέβη τοὺς κανονισμοὺς ποὺ διέπουν τὴ συμμετοχὴ τῶν ἀθλητῶν σὲ αὐτὴν τὴ διοργάνωση. Οἱ κανόνες αὐτοὶ ἀποτυπώνονται στὸ καταστατικὸ τῆς διεθνοῦς ὀλυμπιακῆς ἐπιτροπῆς καὶ ἀπαγορεύουν ρητὰ τὴ διάδοση ἢ προπαγάνδιση ρατσιστικῶν ἀπόψεων.

Ἐφόσον ἡ κυρία Παπαχρήστου ἐπιθυμοῦσε τὴ συμμετοχή της στοὺς ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, ὤφειλε νὰ ἀκολουθήσει τοὺς κανόνες ποὺ τοὺς διέπουν. Δὲν τοὺς ἀκολούθησε, ἄρα δὲν συμμετέχει.

«Ναί, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὑποκριτικά. Ἐδῶ κάνει ρατσιστικὰ σχόλια ὁ πρωθυπουργός, ἐκλέγει βουλευτὲς ἡ χρυσὴ αὐγή, δολοφονοῦνται μετανάστες στοὺς δρόμους. Ἡ Παπαχρήστου μᾶς μάρανε;»

Αὐτὴ ἡ ἀντίρρηση μοῦ εἶναι ἡ πιὸ συμπαθής. Διότι πράγματι τὸ ἀτόπημα τῆς κάθε Παπαχρήστου εἶναι δυνατὸ νὰ θεωρηθεῖ ὣς καὶ ἀσήμαντο ἂν συγκριθεῖ τόσο μὲ τὸν θεσμικὸ καὶ νομιμοποιημένο ρατσισμὸ ποὺ βλέπουμε γύρω μας ὅσο καὶ μὲ τὰ ἐγκλήματα τῆς συμμορίας τῆς χρυσῆς αὐγῆς.

Ἐντούτοις, δὲν καταλαβαίνω τί σχέση ἔχει ἡ ἀντίρρηση μὲ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα. Τί προτείνεται, δηλαδή; Νὰ μὴν σταματήσει κανεὶς τὴν κυρία Παπαχρήστου ὥσπου νὰ βγάλει μαχαίρι καὶ νὰ σκοτώσει κανέναν μαῦρο ἢ ὥσπου νὰ γίνει βουλεύτρια τῆς χρυσῆς αὐγῆς;

Τὸ πρόβλημα εἶναι ἀκριβῶς ὅτι προηγοῦνται τὰ ἀνέκδοτα, οἱ διαφημίσεις μὲ τὸν Πίου, τὰ τουὴτ τῆς κάθε Παπαχρήστου,  ἡ ἀρθρογραφία στὶς λάιφστάιλ ἱστοσελίδες καὶ ἕπονται, ὅταν πλέον οἱ ἀντιρρήσεις καὶ οἱ ἀντιστάσεις ἔχουν καμφθεῖ, τὰ πογκρὸμ ἐναντίον τῶν μεταναστῶν, τὰ μαχαιρώματα, καὶ ἡ νομιμοποίηση τῆς ρατσιστικῆς βίας. Πάντως, κανεὶς ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ φρίττουμε μὲ τὰ ρατσιστικὰ ἀστειάκια ἢ ὀργισθήκαμε μὲ τὴν Παπαχρήστου δὲν πιστεύουμε ὅτι ἡ διαπόμπευση, παραδείγματος χάριν, τῶν ὀροθετικῶν γυναικῶν ἦταν λιγότερο σοβαρὸ θέμα· ἴσως, ὅμως, πιστεύουμε πὼς δὲν εἶναι ἀνεξάρτητα τὸ ἔνα ἀπὸ τὸ ἄλλο.

À propos de espοir - надежда - Hoffnung - speranza

надежда - 100% durchschaut - Vous m’avez pris pour une des votre! Voir tous les articles par espοir - надежда - Hoffnung - speranza

Qqchose a declarer?

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s